Проекти

Взаємодія з питань імплементації нового Закону «Про вищу освіту»

Поширення досвіду, обмін університетськими нормативно-правовими документами, спільна розробка стандартів освіти, освітньо-професійних програм тощо. Спільна розробка та кадрове забезпечення програм підготовки докторів філософії. Обмін досвідом розробки та впровадження програм підготовки докторів наук. Обмін науково-методичними матеріалами. Створення між університетських потоків для викладання загальних дисциплін.

Базові вищі навчальні заклади

Термін виконання

1 листопада 2015, перший етап

Партнери

Рада проректорів з наукової роботи

Спільне використання наукового обладнання, культурних об’єктів, інформаційних ресурсів

Створення реєстру сучасного наукового обладнання, опрацювання умов його спільного використання; забезпечення доступу здобувачів вищої освіти, викладачів і науковців до фондів та електронних ресурсів бібліотек ВНЗ, реалізація програми «Єдина картка читача бібліотек ВНЗ Харкова», сумісне використання об’єктів мистецького, культурного, просвітительського призначення.

Базові вищі навчальні заклади

Термін виконання

1 листопада 2015, перший етап

Партнери

Ради молодих вчених ВНЗ та наукових установ

Створення опорних кафедр з навчальних дисциплін, що викладаються у більшості ВНЗ

Організація на базі опорних кафедр постійно діючих науково-методичних семінарів, показових лекцій, тренінгів, майстер-класів; підготовка спільних навчальних і методичних видань; запрошення іноземних викладачів

Базові вищі навчальні заклади

Термін виконання

15 жовтня 2015, перший етап

Підвищення престижу і якості підготовки фахівців з природничих та інженерних спеціальностей

Популяризація спеціальностей природничого та інженерного спрямування в засобах масової комунікації, поширення досвіду роботи підготовчих відділень, допомога школам області в покращенні викладання дисциплін фізико-математичного і природничого циклів, взаємодія університетських фахівців в рамках роботи Харківського відділення МАН.

Базові вищі навчальні заклади

Термін виконання

1 грудня 2015, перший етап

Взаємоєдія у розвитку та впровадженні електронних навчальних технологій

Створення реєстру послуг ВНЗ щодо дистанційної освіти, обмін набутим досвідом. Створення об’єднаної платформи електронного навчання «Харківський університетський консорціум»

Базові вищі навчальні заклади

Термін виконання

15 жовтня 2015, перший етап

Взаємодія в галузі інноваційної діяльності та трансферу технологій

Поширення успішного досвіду комерціалізації науково-технічних розробок, захисту інтелектуальної власності, діяльності університетських інноваційних підрозділів. Розробка спільних інноваційних проектів.

Базові вищі навчальні заклади

Термін виконання

1 листопада 2015, перший етап

Взаємодія у залученні і підготовці іноземних студентів

Розробка програми співпраці з Міністерством закордонних справ стосовно залучення іноземців щодо навчання до харківських вищих навчальних закладів. Реалізація спільних маркетингових та рекламних проектів за кордоном. Допомога у створенні Асоціації іноземних студентів.

Базові вищі навчальні заклади

Термін виконання

15 жовтня 2015, перший етап

Залучення студентської молоді до цінностей високої культури

Створення Харківської університетської філармонії. Створення Харківського Університету світової культури.

Базові вищі навчальні заклади

Термін виконання

1 листопада 2015, перший етап

Взаємодія з представництвом ООН у роботі з тимчасово переміщеними особами; соціальний патронат родин загиблих українських воїнів-мешканців Харківської області; допомога Харківському військовому шпиталю

Підтримка студентського волонтерського руху, психологічний та правовий супровід постраждалих внаслідок бойових дій. Допомога сім’ям ТПО у підготовці дітей до вступу у ВНЗ

Базові вищі навчальні заклади

Термін виконання

15 жовтня 2015, перший етап

Патронат дітей та молоді, які мешкають на територіях Донецької, Луганської областей (у тому числі тимчасово окупованих) та республіки Крим

Надання інформаційно-консультаційних послуг, організація дистанційного навчання, допомога у підготовці до проходження ЗНО тощо

Базові вищі навчальні заклади

Термін виконання

1 листопада 2015, перший етап